Türkiye'nin tek parselde en büyük karma projesi! Türkiye'nin tek parselde en büyük karma projesi!

TOPLU KONUT - Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği kapsamında müteahhitler sınıflandırılıyor. Bugüne kadar başvuruda bulunan 20 bin 853 müteahhitin grubu belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Haziran ayından bu yana özel sektörde yapım işlerini yüklenecek 20 bin 853 yapı müteahhidi belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri göre gruplara ayrıldı.

Bakanlık tarafından alınan bilgiler değerlendirildiğinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun, “1 Ocak 2012’den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası almasının zorunlu olduğu” şeklindeki kararına göre 2012 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişi 464 bin 803 yapı müteahhidi yetki belgesine göre numaralandırıldı.

2019 yılının Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ve Haziran 2019’da yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” kapsamında da mevzuat, “yetki belgesi numarasının müteahhitlerin sınıflandırılması suretiyle düzenleneceği, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliğinin ancak uygun sınıfta yetki belgesi alınarak üstlenilebileceği” olarak düzenlendi.

Özel sektörde konut yapımı işlerini yüklenecek gerçek ve tüzel kişilerin belirli konudaki yeterlilik durumlarının değerlendirilmesinde esas teşkil edecek kriterlerin benimsendiği bir yeterlilik sistemi kurulması için karar alındı.

Özel sektör yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklere sahip olması koşulu getirilen yönetmeliğe göre yetki belgesi numaraları, müteahhidin bu yeterlikleri dikkate alınarak “A, B, C, D, E, F, G, H” ve “geçici” olmak üzere 9 sınıfta değerlendirildi.

Yönetmelikte yürürlülükte olan Haziran 2019 tarihinden bu zamana 20 bin 853 müteahhit 9 gruba göre sınıflandırılıp, yetki belgesi numarası aldı.

Bu müteahhitlerin 156’sı A grubu, 52’si B grubu, 73’ü C grubu, 109’u D grubu, 336’sı E grubu, 1337’si F grubu, 850’si G grubu,17 bin 486’sı ise H grubunda değerlendirildi.

A grubu, iş deneyim tutarı, yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü ise en az 8 olan müteahhitlerden oluşuyor. Diğer gruplar ise şöyle değerlendiriliyor;

B grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.
C grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.
D grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
E grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
F grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
G grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
H grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz. Bu kişiler, deneyim sahibi olduklarında grubu yükseltilebilecek.
Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

www.toplukonutemlak.com

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 13:33