banner18

banner17

Menderes Belediyesi 73 dönüm arazi satacak

Menderes Belediyesi 73 dönüm arazi satacak

İzmir Menderes Belediyesi, Ataköy – Kalabak mevkiinde yer alan 73 bin 985 metrekarelik arsasını satışa çıkardı.

136 ada 42 nolu parselde bulunan arazi imar planlarında tarla olarak görünüyor.

Söz konusu taşınmaz için 3 milyon 699 bin lira muhammen bedel belirlenirken, 150 bin lira geçici teminat isteniyor.

25 Nisan 2018 tarihinde kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek ihale Menderes Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

İhale şartnamesi, Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ihale şartnamesini 400 lira ücret karşılığında satın alınabilir.

HALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

4) Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

9) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi Odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER