TOPLU KONUT - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, riskli alan ilan edilen yerlerdeki yapısını anlaşarak boşaltanlara verilen kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Bu uygulamadan riskli alan ilan edilen yerlerde dönüşüm projesi bitmediği için hala evini alamayanların da yararlanması için yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlendi. Özellikle İstanbul Gaziosmanpaşa ile Ankara Ulus başta olmak üzere bazı büyük projelerin imar planlarının yargı kararlarıyla durdurulmasına bağlı olarak uzaması nedeniyle vatandaşın konutlarını teslim alma tarihlerinin uzadığına dikkat çekildi. Bu nedenle vatandaşın mağdur edilmemesi için kira yardımı süresinin 3 yıldan 4 yıla çıkarıldığı belirtildi. Projelerin 4 yıla uzamaması için çalışılacağı ancak olağanüstü durumlar için 4 yıl süresinin emniyet sübabı olarak kullanılacağı vurgulandı.

RİSKLİ YAPI SAHİBİNE 18 AY

Yönetmelikte yapısı riskli olmasına karşın, “riskli alan ilan edilmemiş” yerlerde olanlara verilen 18 aylık kira yardımı süresinde ise bir değişiklik yapılmadı. Kira yardımı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1.150 lira; diğer illerde ise 715 lirayla 1.85 lira arasında değişiyor. Ancak bakanlık, riskli alanlarda kira yardımı miktarını proje bazında özel olarak belirleyebiliyor. Yönetmelikte yapılan diğer bir diğer değişiklikle de bazı durumlarda kira yardımlarının 5 ay peşin verilme süresi 12 aya çıkarıldı. Bu değişiklik de Elazığ’daki gibi deprem geçiren kentlerde hem evini hem eşyasını kaybeden vatandaşa bir miktar nefes aldırmak için yapıldığı bildirildi.

500 M2 ALTINA TEMİNAT KALKTI

Koruma altındaki doğal alanlar imara açıldı Koruma altındaki doğal alanlar imara açıldı

Parsel sahibinin kendi yapısını inşa ettiği ve toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen, bir bodrum kat ve üzerine en çok iki kattan oluşan binalar için yapı maliyetinin yüzde 10’u kadar teminat verme zorunluluğu da kaldırıldı. Bu durumda inşaat bitene kadar üçüncü şahıslara satış yapılamayacak ve tapuya şerh konulacak.

www.toplukonutemlak.com