ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir depremi sonrası müteahhitleri \"sınıflandırarak\" sektörü de disipline etmek istiyor. Bakanlık bu amaçla müteahhitlerin sınıflandırma ve yeterlilik kriterlerini detaylı şekilde belirledi.

TBMM’ye sunan “Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi” raporunda ilginç ayrıntılar yer alıyor.

MÜTEAHHİTLERE İNCELEME

Müteahhit yeterlilikleri iki kısımda incelenecek. İlki ekonomik ve maliye yani firmanın mali gücüne yönelik. Diğeri ise mesleki ve teknik.

Ekonomik ve mali yeterlilikler üçe ayrılacak. Bunlar bilanço rasyoları, iş hacmi yani önceki senelerde elde ettiği ciro, üçüncüsü de banka referansı.

Mesleki ve teknik yeterlilikleri de; iş deneyimi ve teknik iş gücü olarak ayrılıyor.

Yeni İmar Kanunu 'Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni İmar Kanunu 'Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ PARAMETRELER

Müteahhit yeterlilik sisteminde daha önce uygulanan 9 ayrı sınıflandırma, Ekim 2020’de yönetmelik değişikliğiyle, sektörün de talepleri üzerine 15’e çıkarıldı.

60 BİN MÜTEAHHİT KAYITTA

2012’den 2019’a kadar sistemde 350 bin civarında müteahhit kaydı vardı. Bunlarda hiçbir yeterlik aranmadı.

Yeterlilik sistemi kurulduktan sonra müteahhitlere yeterlik verilmeye başlandı.

Eylül 2020’ye kadar 60 bin müteahhit kaydı yapıldı. Bunların 45 bini H grubu.

MÜTEAHHİTE SINIRLAMA

Yeni başlayan bir müteahhit H grubunda olacak ve tek projede 7 kata kadar binalar için 1.923 metrekare iş yapabilecek. 2020 içinde 2.9 milyon TL’lik iş üstlenebilecek. İş deneyimi arttıkça bir alt gruba geçecek.

En deneyimli müteahhitler A grubu olarak yetki alacak ve iş deneyimi tutarı 143 milyon TL olacak.

BANKA REFERANSI

Yeni başlayan, H grubu mütehahhitler dışındaki tüm grup müteahhitlerinden banka referansı istenecek.

İFLAS EDENE BELGE YOK

Müteahhitlerin sicilleri tutulacak. İflas edenlere yetki belge numarası tahsis edilmeyecek. Son üç yıl içerisinde yargı kararıyla, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs edenler belge alamayacak.

BEŞ YIL YASAK

İmar mevzuatına aykırı imalatları süresinde düzeltmeyenler 1 yıl, aykırılık can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa 5 yıl, vergi ve sigorta borcu olup da yapı sahiplerince iskan alınırsa 1 yıl iş yapma belgesi alamayacak.

ONLİNE TAKİP

Müteahhitlerin iş deneyim tutarlarından, teknolojik açıdan üstlenebilecekleri iş miktarlarına kadar her detay online olarak kontrol ve takip edilecek.

www.toplukonutemlak.com

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 12:44